Vi har haft det stora nöjet att få hjälpa till med markarbeten för nybyggnation av flera hus.