Äntligen kom vi igång med den så efterlängtade fiberutbyggnaden i Rännelanda! Vi han tyvärr inte gräva så mycket fören vintern satte stopp för våran grävning, men projektering och markavtal jobbas det fortfarande aktivt med. Vi återupptar grävnigen så fort det går.