Byggstart för Fiber i Rännelanda

Äntligen kom vi igång med den så efterlängtade fiberutbyggnaden i Rännelanda! Vi han tyvärr inte gräva så mycket fören vintern satte stopp för våran grävning, men projektering och markavtal jobbas det fortfarande aktivt med. Vi återupptar grävnigen så fort det går.

Förberedelser för husleverans

Vi har haft det stora nöjet att få hjälpa till med markarbeten för nybyggnation av flera hus.Östra Valbodalens fiberförening går mot driftsättning

Östra Valbodalens fiberförening går mot driftsättning.

Vi har under flera år jobbat med Östra valbodalens fiberförenin, nu äntligen har alla bitar kommit på plats och föreningen kommer att driftsättas under april månad

Gott nytt år!

Gott nytt år!

Ted Flink’s Gräv&Transport Fiberutbyggnad AB tackar alla kunder och samarbetspartner för det gångna året och ser fram mot 2019!

Ny Grävmaskin Cat 325F

Vår senaste investering har äntligen anlänt!

Vi har investerat i en ny Cat 325F för att säkerställa framtidens miljökrav och produktionskapacitet.