Nu har vår fiberfräs och nya hjulgrävare äntligen anlänt. En bra kombination för att få ner kablar i asfalt och tjälad mark.